Soloperformance i samtidig dans

Koreografi og utvikling:

En solo er en personlig drøfting med den egne dans og de egne verdiforstillinger, men også med egne grenser som jeg støte opp til når jeg skal jobbe serøst med noe som en dansesolo. Det er ulike grenser som tekniske for eksempel når fantasiene mine hvordan den performance skal se ut og hvor mine tekniske muligheter faktisk ligger. Det kan skje at realiteten ser veldig annerledes ut enn hvordan jeg har tenkt bevegelsene mine skal se ut.

En annen grense er dramaturgien: jeg vil at soloen min skal være spennende og overraskende – ikke skjedelig iallfall. Eller jeg vil ta med tilskuerne i dybden og ikke miste dem men lage et intimt øyeblikk av intensitet mellom publikum og meg.

Er det det, det handler om? Å gjøre noe intimt offentlig og synlig?

Eller vil jeg underholde de som ser på?

Kanskje jeg vil berøre og begeistre med mine ferdigheter, kanske også lage noen morsomme øyeblikk. Eller kanskje er ønsket bare å dele en privat og invortes aspekt av meg med andre mennesker, sånn at de kan se og forstå hvordan jeg opplever musikk og kropp.

Det finnes ulike tilganger og først må jeg bli klar over mitt utgangspunkt. Jeg må se min måte å danse på fra forskjellige perspektiver for å vite hvodan jeg skal begynne.

Hvordan skaper jeg egentlig bevegelser? Og hvordan kan jeg utvikle kontraster og paradokser?

Nærmer jeg meg utenfra, så begynner jeg kansje med musikk eller en dramaturgisk historie, tale eller en dikt. Eller jeg ordner bevegelser i en spesiell rekkefølge og velger de som passer best eller som jeg liker best osv. Det er tilganger utenfra.

Når jeg vil legge en personlig komponente i dansen min så nærmer jeg meg best innefra.

Er det noe jeg har lyst å dele med folk, noe jeg vil fortelle over meg selv eller meninger og perspektiver jeg har lyst å uttryke på scenen?

Eller skal jeg jobbe innefra men ikke vil ta meg selv fokus? Da kan jeg også utvikle en karakter for å skape bevegelser, former, kvalitet, subtext og intensjon.

Karakteren kan ha noe å gjøre med meg (å kommer til å ha noe å gjøre med meg uansett), men blir fortsatt en karakter som jeg kan distansere meg fra. Lignende med å skive en bok så kommer karakteren å utvikle seg selv, den kommer til å ha et eget liv, med det jeg ikke ha noe å gjøre i det hele tatt. I soloen skal jeg gå inni identifikasjon med karakteren min.

Uansett om jeg vil nærme meg innenfra eller utenfra skal noen viktige spørsmål komme til å oppta meg:

1. Hvordan skaper jeg for meg selv en nødvendighet i bevegelsen? Det betyr at det skal ha en grunn hvorfor det eller det er viktig for meg på øyeblikket.

2. Når er det viktig å ta perspektiven utifra for å vurdere dramaturgien?

Det hejper å se hvilke prosesser og elementer funker og hvor det kanskje trengs mer eller mindre tid.

Hvordan skal jeg fortsette? Enten jeg går dypere eller jeg bevirker et brekk eller kontrast.

Når jeg tar perspektiven utifra for tidig så kan det skje at jeg blir for mye opptatt med hvordan dansen ser ut og med å være bekymret over om den er kjedelig eller ikke.

Med sånne bekymringer kan dansen min ikke få noe særlig dypt og ekt men heller overflatisk. Men når jeg er for mye opptatt med dypet så kan det skje at jeg mister et dramaturgisk forløp. Jo klarere du skiller ansatsene du jobber med, desto mer kan du bli i flow.

Blokkader oppstår når du vil for mye på en gang. Men lærer du å skill materialet og måten du jobber på, så kan du alltid oppdage noe nytt som du kan jobbe videre. Noe, som fascinerer deg.

Det er jo faktisk sånn at hver menneske er individuelt og for enhver er andre ting verdiful og viktig. Derfor er det ikke mulig å treffe generelle forklaringer eller å si hva som er bra eller dårlig. Ikke tenk over det du gjør på er bra eller hva folk skal synes om det.

Jobb heller med å finne en måte som hjelper deg med å legge fokussen på forskjellige aspekter. På denne måten skal du forbli i flowen.

Bortsett fra hvordan du jobber, anbefaler jeg å legge an en såkalt score for å utsette fokusen på ulike parameter og bytte fra et tyngdepunkt til et annet raskere. I scoren bestemmer du enkelte avsnitt eller alrede sekvensene for bevegelsene. Både skal forestilles i et romlig oversikt.

PRESSEKONTAKT

PM-International Norge AS
Inger Sverresson

Mustad Næringspark, Raufossvegen 40, bygn 121
N-2821 Gjøvik

Website: https://www.pm-international.com/no/
E-Mail : service@pm-international.no
Telefon: +47 62 35 70 70